< MG Løber
13.09.2018 19:17

Vild med vilje

Fredag d. 21. september 2018 kl. 13.15 holder vi indvielse af ”Vild med vilje” – et projekt, som skal forvandle jordstykket vest for skolen til et stykke rigt og mangfoldigt natur. (Download de fine brochurer nederst på siden)


Biodiversiteten fremmes på MG

Her på Middelfart Gymnasium og HF værner vi om vores grønne natur. Vi er det første gymnasium i Danmark til at indføre vild natur på vores skolearealer og dermed være en del i bevægelsen “Vild Med Vilje”.

 

 Vild Med Vilje

Vild Med Vilje er en åben forening for alle, der vil være med til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Biodiversitet betyder “artsrigdom” og dækker over variationen af dyre- og plantearter. De har sat det som deres mål at starte en folkelig bevægelse, der vil skabe en vild og rig natur i Danmark - ved faktisk ikke at gøre noget som helst. Man ønsker at ændre den flade og trimmede græsplæne og gøre haver til vilde områder med høj biodiversitet og liv. Dybest set handler det bare om at stoppe med at klippe, gøde, sprøjte og slå græs, så vil naturen indvandre helt af sig selv. Vild Med Vilje ønsker så mange deltagere som muligt i projektet. Målet er at give truede og sjældne naturtyper, planter og dyr en ny chance.

Hvordan bliver du en del af projektet?

  1. Vælg et (grønt) areal

Vælg et grønt område, f.eks. en græsplæne eller et område med bar jord

  1. Erklær dit område Vildt Med Vilje

 

  1. Drop den ugentlige tur med græsslåmaskine

Drop den traditionsrige tankegang om en karseklippet græsplæne. Vilde arealer driftes anderledes, så slå det højst to gange årligt.

 

  1. Tydeliggør arealet evt. med pæle eller snore

Tydeliggør det vilde naturområde ved f.eks. at markere det op med pæle og snore.

 

  1. Sæt et “Vild Med Vilje”-skilt op

Spred budskabet om biodiversitet ved at sætte et eller flere skilte op, så forbigående kan se, hvorfor arealet ser vildt ud.

 

  1. Kom på “Vild Med Vilje”-landkortet (www.vildmedvilje.dk)

Bliv en del af fællesskabet, og registrer dig på Vild med Vilje-landkortet.

 

  1. Del din vilde natur-historie med andre

Du kan dele din egen vilde natur med andre på de sociale medier med #vildmedvilje og #willfullywild    

 

  1. Lav høslæt

Efter de ca. to årlig høstninger skal afklippet fjernes, så jorden ikke bliver for næringsrig. Med et lavt næringsindhold i jorden gøres der plads til de nøjsomme plantearter, som bidrager til en bedre biodiversitet.

 

En grønnere skole i vente

Her på MG bakkes der op omkring projektet Vild Med Vilje ved at indføre et mindre naturareal på skolegrunden. Græsplænen og ugentlige klipninger vil blive skiftet ud med bar jord og høstning med le - inden længe vil dette område rumme vildt dyre- og planteliv.

Ved at rydde arealet for den tætte græsoverflade bliver mængden af kvælstof i jorden mindsket, og der vil være en fri jordbund at vokse på - området “nulstilles”. På det ryddede område vil der tilmed blive lagt sten til fordel for mikroklimaet. En næringsfattig (kvælstoffattig) jord vil være sværere for planter som brændenælder og tidsler at gro på, og der vil være mere plads til andre nøjsomme plantearter, der er tilpasset næringsfattig jord. Området vedligeholdes i form af en årlig slåning for at hindre det i at blive til skov - ellers skal det vokse så vildt som muligt. Ved slåningen fjernes plantematerialet fra området, og dermed fjernes næringen også.

Hvorfor skal vi passe på naturen?

I Danmark er 27% af undersøgte arter truet i en eller anden grad i naturen, og over 340 arter er uddøde siden 1850. Problemerne stammer fra, at vi piller for meget i naturen ved bl.a. at ændre på vandløbene, fælde skovarealer og forøge landbrugsarealer. Det går ud over de økosystemer, som findes ude i naturen, fordi arterne har vænnet sig til hinanden. Hvis nogle af arterne uddør eller levestederne ødelægges, kan det skabe problemer for andre arter, som kan komme i fare. Derfor skal vi gøre en indsats for fortsat at bevare mange af arterne i Danmark, og det kan vi gøre ved at skabe særlige områder for dem, og lade dem være i fred. På den måde kan vi sikre os et Danmark med en høj biodiversitet.

 Et mangfoldigt land

De sidste par år er der sket et stort tab af biodiversitet i Danmark. Flere forskellige arter er uddøde eller halveret i antal. Tabet har haft stor indflydelse på vores samfund. Tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder er, hvad økosystemerne leverer. Vi er derfor meget afhængige af at opretholde disse økosystemer og den biologiske mangfoldighed. Hvis dette ikke sker, vil der opstå en økologisk krise, som har lige så stor betydning som klimakrisen, vi allerede oplever.

Danmark har derfor udarbejdet en sikring af naturkvaliteten og biodiversiteten. Dette ses nu som en national forpligtelse, som også FN og EU arbejder for. I 2010 skulle målet om at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten være være nået, men da dette ikke lykkedes, blev målet udskudt til 2020. Det er nødvendigt, at politikerne begynder at sætte fokus på tilbagegangen i biodiversiteten, ellers når vi ikke den allerede udskudte deadline i 2020.


STX – En bred uddannelse

Læs mere om STX og studieretninger her

Læs mere

Overvejer du HF?

Se film om HF på Middelfart Gymnasium & HF

Læs mere

Helt ærligt - noget særligt

Velkommen - her starter de bedste år af dit liv. Og det er uanset, om du vælger en HF eller en studentereksamen. 

Læs mere om MG